Inlägg

Visar inlägg från maj, 2021

Planka.nu ägnar sig åt Cancel Culture, dvs. Utfrysning, uteslutning och diskriminering på grund av annorlunda åsikter i demokratifrågor

My work as an artist and Singer-songwriter exhibited on the 1st of May